ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 มี.ค. 2565, 17:46 น.| 143

             เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Zoom Online เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและขั้นตอนการสมัครงานในองค์กรและบริษัทต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต และให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

             ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากคุณวัศวรรดิ์ นิยมสุจริต ผู้จัดการ Customer Relationship Management จาก ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลสำหรับนิสิตจบใหม่" และคุณดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ จากบริษัท Jobtopgun  บรรยายในหัวข้อ "การเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" จากนั้นเป็นการแนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า และชี้แจงกระบวนการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนิสิตสำเร็จการศึกษา 2564, แนะนำเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร : graduate.up.ac.th รวมไปถึงการชำระเงินค่าศิษย์เก่าคณะ ICT และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และการชำระเงินค่าอื่น ๆ ในวันรับปริญญาอีกด้วย

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ