ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 เม.ย. 2565, 10:46 น.| 128

                 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแสดงออกถึงความเคารพและความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายพิศุทธ์  จิโรจน์กุล (นักประชาสัมพันธ์) :  ภาพ