สำรวจความพร้อมเปิดเทอมวันแรก Onsite 100%

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 มิ.ย. 2565, 12:20 น.| 132

                เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เดินสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และโรงอาหาร เพื่อสำรวจความพร้อมในการรับมือ และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบ Onsite 100% รวมถึงการดูแลนิสิตอย่างเข้มงวด โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จุดล้างมือแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าห้องเรียน และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและกลางวัน พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติในการรับวัคซีนของอาจารย์และนิสิต โดยการส่งหลักฐานการฉีดวัคซีน ผลตรวจ ATK หรือ ผลตรวจ RTPCR ให้กับทางคณะฯ ก่อนเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน Onsite

                ทางด้านนิสิตแต่ละชั้นปี ได้พูดถึงบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ไว้ว่า หลังจากที่มีการเรียนแบบ Online มาตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย และไม่ได้พบเจอกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน แต่วันนี้เป็นวันแรกในรอบ 2 ปี ที่ได้มาเรียนแบบ Onsite 100% ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และดีใจที่ได้พบปะกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยกลับมาคึกคักและเป็นปกติอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ