เข้ารอบชิงชัยระดับประเทศ Startup Thailand League 2022

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 มิ.ย. 2565, 15:20 น.| 21| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเข้ารอบ Startup Thailand League 2022 ระดับประเทศ เป็น 1 ใน 100 ทีมทั่วประเทศ จาก 48 มหาวิทยาลัยกว่า 200 กว่าทีมทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STep) เพื่อชิงชนะเลิศเป็นสุดยอด Startup Thailand League ประจำปี 2022 และจะได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการ นำเสนอแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจภายในงาน Demo Day 2022 ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้เงินสนับสนุน 25,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype)

                โดยทีมนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้ารอบ ไปแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับประเทศ คือ ทีม  Follow your dreams (FLYD) นำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสุนัขและแมว ซึ่งมีสมาชิกในทีม ดังนี้

                       1. นางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก      นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

                       2. นางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน        นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

                       3. นายชลชาติ ด้วงโต                  นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ

                Startup Thailand League จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เป็นเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม และผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตตามเทรนด์ของโลก