กิจกรรมพูดคุย R&I Talk หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอรับทุนฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 มิ.ย. 2565, 15:55 น.| 22| Academic,Research|

 

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพูดคุย R&I Talk ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู อาจารย์และนักวิจัยสังกัดสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบ่งปันเทคนิคการเขียนขอรับทุนจาก United Nations Development Programme, Thailand เพื่อให้แหล่งทุนสนับสนุนทุน

          โดยการจัดการพูดคุยในวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยที่สนใจอยากเขียนขอรับทุนให้มีความหลากหลายและเปิดกว้างกว่าเดิม เบื้องต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู ยินดีเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการเขียนขอรับทุนดังกล่าวและทุนแหล่งทุน ให้กับอาจารย์ในคณะที่สนใจยื่นขอทุนดังกล่าว

 

 
 

นางสาวนุชรารัตน์ ถาวะดี : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ