ปฐมนิเทศ โครงการ U2T พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 12 ก.ค. 2565, 16:54 น.| 63| Academic,Research|

                เมื่อช่วงวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ (University to Tumbon:U2T)  ร่วมกับนายสุรินทร์ วงค์อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ พร้อมหารือแนวทางการทำงานตามวัตถุประสงค์โครงการ U2T

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ (University to Tumbon:U2T) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นโครงการจ้างงาน นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมนประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชนและการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)

 

    

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

ทีมงาน U2T คณะ ICT : ภาพ