พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 ก.ค. 2565, 11:44 น.| 46| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายวรกฤต  แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณะฯ และหัวหน้างานฯ ร่วมถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

               โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ