ข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 ก.ค. 2565, 11:27 น.| 26| Academic,Research|

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ (University to Tumbon:U2T)  พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะได้นำเอาพืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า หลังจากที่ได้ทำการหารือแนวทางร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จึงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบเวียงคำขนมไทย ทดลองนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ราคาสูง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพได้อีกด้วย ซึ่งหากรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่ทดลองทำออกมาสำเร็จทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการพัฒนาต่อยอดด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยซ้อต่อไป

          ต้นซ้อ เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบ พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบแล้ง โดยมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศจีนตอนใต้ เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ภูฏาน เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และไทย เปลือกต้นมีสีขาวอมเทา เนื้อไม้มีความแข็งแรง นิยมนำไปสร้างบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ดอกซ้อมีรสหวาน คนในท้องถิ่นนิยมใช้ดอกซ้อผสมกับแป้งแล้วนำไปทำขนม ซึ่งจะได้ขนมสีเหลือง ข้อมูลจาก : https://kaset.today

          ข้าวแต๋น เป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือในประเทศไทย ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ข้าวแต๋นมีรสชาติที่อร่อยโดดเด่น คือ  หวาน หอม กรอบและอร่อย สามารถใช้เป็นของว่างในการต้อนรับแขกในงานบุญเกือบทุกที่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่ายและกรอบอร่อย ที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอล มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และโซเดียมที่จำเป็นต่อร่างกาย

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

ทีมงาน U2T คณะ ICT : ภาพ