พลังวิ่งของพี่ ๆ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ก.ค. 2565, 17:16 น.| 37| Academic,Research|

                ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาให้กับกองทุนเพื่อนิสิต จำนวน 25,000 บาท จากการระดมทุนในการจัดงานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run “พลังวิ่งของพี่ ๆ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อนิสิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการศึกษาของนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบภัยพิบัติ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตฯ เป็นผู้รับมอบ

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายกิตติคุณ นุผัด (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ