พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขา CPE

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ค. 2565, 13:21 น.| 67| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รับขวัญนิสิตใหม่ ให้กำลังใจนิสิตปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

          พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่ง ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป  ที่ยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ