เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE EXPLORATION

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 ส.ค. 2565, 13:43 น.| 33| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม "การเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต" หรือ กิจกรรม เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE EXPLORATION ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สถานประกอบการได้พบปะ อาจารย์ และนิสิต พร้อมทั้งเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ ในสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ โดยมีบริษัทชั้นนำด้านไอทีที่เป็นเครือข่ายกับคณะ ทั้ง บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด และบริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Focus Group ถาม-ตอบ เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร คุณสมบัติ สวัสดิการ และความสามารถที่บริษัทต้องการ อีกทั้งยังมีการร่วมสนุกจับฉลากรางวัลให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ