รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Next Normal Hackathon

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 ส.ค. 2565, 17:29 น.| 79| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 นายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมสมาชิกภายในทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Next Normal Hackathon หัวข้อ IT Innovation apply on Property, University of Phayao ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ บัฟฟาโล่ไอซแลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

นายวรินทร ซอกหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) : ข่าว

ศูนย์ Citcoms : ภาพ