คว้ารางวัล New Design Packaging

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 ส.ค. 2565, 18:02 น.| 69| Academic,Research|

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรจุภัณฑ์ ประเภทต้นแบบบรรณภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับสินค้าทั่วไป (New Design Packaging : ND) จากการแข่งขัน การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 (ThaiStar Packaging Awards 2022) ภายใต้หัวข้อ“วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน” (Sustainability for Next Normal)  ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ผลงานที่ได้รับรางวัล จากผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 43 ผลงานทั่วประเทศในประเภทการแข่งขันดังกล่าว  

          โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีชื่อว่า “Hill mien” ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป เป็นกาแฟที่มีต้นกำเนิดจากปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป้นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพของจังหวัดพะเยา ปลูกโดยชนเผ่าเมี่ยน บรรจุภัณฑ์จึงออกแบบรูปทรงเป้ฯบ้าน และกราฟิกที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเมี่ยน เพื่อต้องการสื่อสารบรรยากาศของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และใช้กราฟิกเป็นการ์ตูนเพื่อให้มีความน่ารักและเป็นมิตร ซึ่งสามารถนำไปเป็นของฝากของจัวหัดพะเยาได้

          ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ThaiStar Packaging Awards 2022 ภายใต้หัวข้อ“วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน” (Sustainability for Next Normal) เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดต่อบนเวทีนานาชาติในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 279 ผลงานทั่วประเทศ โดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ThaiStar 2022 Awards Ceremony ทางผู้จัดงานจะแจ้งวันและเวลาให้กับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขา CG : ภาพ