อำนวยความสะดวกจัดงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 ส.ค. 2565, 16:37 น.| 108| Academic,Research|

            ช่วงระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” เพื่อนำเสนอผลงานและการแข่งขันนวัตกรรมของครู นักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนของนักเรียนด้าน ICT ซึ่งมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จากทั่วประเทศ 81 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน
            โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพื้นที่การแข่งขัน ซึ่งมีรายการแข่งขัน จำนวน 27 รายการ เช่น การแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การประกวดหนังสั้น เป็นต้น ซึ่งมีคณาจารย์ภายในคณะ ICT ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันแต่ละประเภทอีกด้วย