ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมฯสัญจร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 ส.ค. 2565, 17:57 น.| 204

                 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค “การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค" ซึ่งเป็นการแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี และ Case Study Sharing เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยน และสามารถยื่นเสนอขอรับทุนวิจัยได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี : ข่าว

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ