ส่งมอบงาน ผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อ โครงการ U2T

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ก.ย. 2565, 11:03 น.| 180

             เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับเทศบาลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนเวียงคำขนมไทย ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์จากดอกซ้อ ภายใต้โครงการ U2T ซึ่งผลิตออกมา 3 รูปแบบ คือ ข้าวแต๋นดอกซ้อแบบดิบ สำหรับนำไปทอด ข้าวแต๋นดอกซ้อแบบพร้อมรับประทาน คุ๊กกี้ดอกซ้อ และยังได้ทดลองนำข้าวแต๋นดอกซ้อที่พัฒนาแล้วไปต่อยอดทำเป็นยำข้าวแต๋นดอกซ้อ โดยสูตรน้ำยำ เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการทำอาหารคาวจากข้าวแต๋นดอกซ้อ          

 

 

 

 

 

               จากนั้นวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบงาน ภายใต้โครงการ U2T ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด จำนวน 4 รูปแบบ พร้อมทั้งข้อมูลการสำรวจทรัพยากรพื้นถิ่น จำนวน 517 รายการ ให้กับเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ โดยมีนายสุรินทร์ วงค์อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ เป็นผู้รับมอบ

        หากท่านใดสนใจสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น shoppee huay_so: https://shopee.co.th/huay_so?smtt=0.862744480-1663060018.4 และการทำการตลาดผ่านดิจิทัลออนไลน์ผ่าน ine official : Huay Prodect @882jpexh และ เพจfacebook https://web.facebook.com/U2TforBCG.Huayso.ChiangKhong.ChiangRai นอกจากนี้ยังสามารถหารับประทานยำข้าวแต๋นดอกซ้อได้โดย สั่งจองได้ที่ร้าน เฮือนตา ไฮ่เตียว Huen Ta Hai อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พิกัด: https://maps.app.goo.gl/wzMjFXEXinVj4pzW6 

             โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ (University to Tumbon:U2T)  พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะได้นำเอาพืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า หลังจากที่ได้ทำการหารือแนวทางร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จึงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบเวียงคำขนมไทย ทดลองนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ราคาสูง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพได้อีกด้วย

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

ทีมงานโครงการ U2T คณะ ICT : ภาพ