รางวัล World's Top 2% Scientists ประจำปี 2022

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ต.ค. 2565, 18:08 น.| 127

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับการจัดอันดับใน World's Top 2% Scientists ประจำปี 2022 ลำดับที่ 13,806 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 546,003 คน ในสาขา Networking and Telecommunications

          และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาในระดับโลกอีกด้วย

 

ข้อมูลอ้างอิง :

IOANNIDIS, JOHN P.A. (2022), SEPTEMBER 2022 DATA-UPDATE FOR "UPDATED SCIENCE-WIDE AUTHOR DATABASES OF STANDARDIZED CITATION INDICATORS", MENDELEY DATA, V4,

ที่มา https://elsevier.digitalcommonsdata.com/.../btchxktzyw/4