วิทยากร "แรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 พ.ย. 2565, 20:15 น.| 90

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Smart Training Room อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา นายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วิธีการเตรียมตัวและแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิต

          ซึ่งกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต หัวข้อ “การเขียนประเมินค่างาน” โดยมี นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ภายในการอบรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และซักถามรายละเอียดของการเขียนประเมินค่างาน

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ