รับรางวัล New Design Packaging ระดับประเทศ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 พ.ย. 2565, 13:23 น.| 143

            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2  ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นรับรางวัลชมเชยในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ประเภทนักออกแบบอิสระ New Design Packaging: ND ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ผลงานที่ได้รับรางวัล จากผลงานส่งเข้าประกวดในประเภทดังกล่าวทั้งหมด 43 ผลงานทั่วประเทศ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ThaiStar Packaging Awards 2022 ภายใต้หัวข้อ“วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน” (Sustainability for Next Normal) เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดต่อบนเวทีนานาชาติในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 279 ผลงานทั่วประเทศ

          โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีชื่อว่า “Hill mien” ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป เป็นกาแฟที่มีต้นกำเนิด จากปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพของจังหวัดพะเยา ปลูกโดยชนเผ่าเมี่ยน บรรจุภัณฑ์จึงออกแบบรูปทรงเป้ฯบ้าน และกราฟิกที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเมี่ยน เพื่อต้องการสื่อสารบรรยากาศของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และใช้กราฟิกเป็นการ์ตูนเพื่อให้มีความน่ารักและเป็นมิตร ซึ่งสามารถนำไปเป็นของฝากของจัวหัดพะเยาได้

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ