ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 พ.ย. 2565, 14:52 น.| 365

            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา ณ ลานจอดรถอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นิสิตได้ร่วมสืบทอด อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง พร้อมเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมไปถึงสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายเลิศนิมิตร ด้วงบาง ประธานสโมสรนิสิตคณะฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

          ภายในงานมีการจัดแสดงโฟล์คซองจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา การแสดง COVER DANCE กิจกรรมสอยดาว เที่ยว ชม ชิม ช็อป กับกาดล้านนา ICT จากนิสิตเครือข่ายกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และไฮไลท์ของงานคือกิจกรรมรำวงย้อนยุค ที่มีนิสิตจากสโมสรนิสิตจากคณะต่าง ๆ ร่วมเป็นสาวรำวง เพื่อสร้างสีสันให้กับงาน โดยมีคณาจารย์ ประชาชนทั่วไป และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ