ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 พ.ย. 2565, 15:05 น.| 223

                        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อมาดูงาน เรื่อง “พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการก้าวสู่การเป็นมือโปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จากนั้นดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำเสนอภาพรวมของคณะฯ และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล แนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษา ปิดท้ายด้วยการนำเสนอข้อมูลหลักสูตรและการแนะนำอุปกรณ์การเรียนในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ๆนิสิตของสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งมีการเล่นเกมส์และรับของรางวัลอีกด้วย