คว้าที่ 2 ประกวดโคมควัน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 พ.ย. 2565, 16:00 น.| 185

              เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของการแข่งขันปล่อยโคมควัน (โคมลม) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ในงาน “สืบสานตำนานสายนที ประเพณียี่เป็ง 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมด้วยในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นกประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ