ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 พ.ย. 2565, 11:41 น.| 34

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก และวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบลวดลายเพื่อนำไปสร้างตัวปั๊มเขียนเทียนที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มฯโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ได้พูดคุยและติดตามการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก หลังจากทีมงานได้นำกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่า และผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ไปศึกษาดูงานด้านการย้อมสีจากธรรมชาติโดยต้นห้อมจากผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยวิเคราะห์การออกแบบลวดลายของตัวปั๊มเขียนเทียนที่จะนำมาปั๊มบนผ้าให้เกิดลวดลายที่สวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ โดยเฉพาะ อีกทั้งได้พูดคุยด้านการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกด้วย

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ