ทำบุญวันสงกรานต์ 2566

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 เม.ย. 2566, 15:51 น.| 186

         เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมทำบุญ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และสืบสานประเพณีไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส

          เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรและขอขมาผู้อาวุโส อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

 

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ