พัฒนาระบบ SMART Energy Management services

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 พ.ค. 2566, 15:24 น.| 26

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะฯ ร่วมพูดคุยปรึกษาความร่วมมือกับ B.GRIMM มหาชน นำโดย ดร. ปกรณ์ เทพรัตน์ Head of Utility Solution Development and T&D Business เรื่องความร่วมในการพัฒนาระบบ SMART Energy Management services สำหรับการประหยัดพลังงานของโรงงานในกลุ่มลูกค้าโรงงานเครือข่าย นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี โดยมีเป้าหมายเพื่อการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ AI/ML, Data Analytic, IOT เข้าไปประยุกต์ใช้งานกับระบบการทำงานของโรงงานที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าของ B.GRIMM

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายภานุวัฒน์ โลมากุล :ภาพ