พัฒนาต้นแบบเว็บแอพลิเคชั่นวิถีการยิงปืนใหญ่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 ส.ค. 2566, 18:21 น.| 94

              เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมออนไลน์ร่วมกับ พันเอก รัชพล สังขบุญชู รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยพันตรี พรพรหม บุณยมณี นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 17 และร้อยเอก ดนุสรณ์ รามพินิตร ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 17

          ซึ่งทางคณะฯ ได้พัฒนาต้นแบบเว็บแอพลิเคชั่นการจำลองการคำนวณวิถีการยิงปืนใหญ่ เพื่อช่วยในการฝึกการใช้อาวุธวิถีโค้งได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น โดยหลังจากนี้จะร่วมกันพัฒนาการจำลองระบบฝึกยิงปืนใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่สร้างสิ่งแวดล้อมเสมือน (Virtual Environment) เพื่อช่วยฝึกกำลังพลในห้องจำลองเสมือนจริงต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ