โรงเรียนอนุบาลจำเนียรดูงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 10 ส.ค. 2566, 16:35 น.| 95

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการระบบดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯ ให้การต้อนรับคณะครู ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเยี่ยมชมสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งการสาธิตหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์หลายประเภท เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก รวมถึงหุ่นยนต์ “น้องดินสอ” เป็นหุ่นยนต์ประดิษฐ์สัญชาติไทยที่มีทั้งความฉลาด และน่ารัก ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจและซักถามถึงส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหุ่นยนต์ โดยถือเป็นการจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เปิดพื้นที่ต่อภาพการเรียนในอนาคตของเด็ก ๆ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ