ร่วมเสวนา Data Driven City

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2566, 14:32 น.| 59

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมเสวนา การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองด้วยระบบฐานข้อมูล (Data Driven City) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนแผนและนโยบาย โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน

          ทั้งนี้ในงานได้มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สถิติจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด คลังจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เป็นวิทยากรเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลบริหารองค์กรด้วย

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ