เปิดตัวโครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ก.ย. 2566, 14:04 น.| 41

                เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ กาดราชวงศ์ ถนนคนรักต้นไม้ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคเรศ ชัยแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และนิสิตคณะ ICT จัดบูธเปิดตัวโครงการ “ธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ USED COOKINO OIL BANK” เพื่อนำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG , SDGs ร่วมกับ บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) และดอยน้อยฟาร์ม จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชน/ชุมชนตลอดจนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงการจัดตั้งจุดธนาคารน้ำมันพืชเก่าในชุมชนต้นแบบ น้ำมันพืชเก่า 1 ลิตร สามารถนำไปแลกน้ำมันพืชใหม่1 ขวดเล็กปริมาณ 250 มล. น้ำมันพืชเก่าที่ใช้แล้ว 3 ลิตร สามารถนำไปแลกน้ำมันพืชใหม่ขวดใหญ่ 1 ลิตร เพื่อนำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)เป็นการที่จะช่วยในการบริหารจัดการของเสียที่ไม่ย่อยสลายและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ