รางวัลชนะเลิศ R2R รุ่นที่ 10 "กลุ่มนวัตกรรม"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2566, 16:33 น.| 367

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ นายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "กลุ่มนวัตกรรม" จากผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ Job Description พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา" ในวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยได้รับมอบรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

  

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ