อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 พ.ย. 2566, 11:32 น.| 367

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในด้านการสร้างอัตลักษณ์สู่ชุมชน ณ ห้อง ICT1105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ