ร่วมเสวนาขับเคลื่อนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 พ.ย. 2566, 13:32 น.| 366

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานพญานาค ริมกว๊านพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นการให้บริการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน พัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยวจากชุมชนสู่ระดับสากล ในพิธีเปิดกิจกรรม “แอ่วบ้านเฮา พะเยาน่าอยู่ Pleasant Phayao” บริการรถไฟฟ้าท่องเที่ยวเมืองพะเยา ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค (Driving Reginal Development)

          โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว    สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้ได้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากการบูรณาการจากหลายภาคส่วน

          สำหรับบริการรถไฟฟ้านำเที่ยวจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 2 รอบ ได้แก่ เวลา 09.00 น. และ 13.30 น. ไม่จำกัดจำนวนคนขั้นต่ำ (แต่ไม่เกิน 12 คนต่อรถ 1 คัน) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลร้านอาหาร โรงแรม ของฝากของที่ระลึกภายในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา อาคารอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao หรือโทร. 054-483908 และ 054-484070

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

เทศบาลเมืองพะเยา : ภาพ