เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา"

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 487| Academic,Research|

                            

                           

         

             คณะ ICT ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานด้านศิลปะ ร่วมชมนิทรรศการ        “ศิลปะแห่งขุนเขา”  ทั้งภาพถ่ายขุนเขาในโซนภาคเหนือตอนบน , ภาพวาดแห่งขุนเขา และการฉายภาพ Hologram 3 มิติ รวมไปถึงการสอนเทคนิคถ่ายภาพนิ่งเบื้องต้น และถ่ายรูปฟรีให้กับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ โดยนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00    - 16.00 น. ณ ห้องอาเซียน (AEC) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา