นิทรรศการ“ศิลปะแห่งขุนเขา”

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 481| Academic,Research|

 

                                                     

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ศิลปะแห่งขุนเขา”      เพื่อจัดแสดงผลงานทั้งภาพถ่ายขุนเขาในแถบภาคเหนือตอนบน , ภาพวาดแห่งขุนเขาและการฉายภาพ Hologram 3 มิติ รวมไปถึงการสอนเทคนิคถ่ายภาพนิ่งเบื้องต้น และถ่ายรูปฟรีให้กับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งมีการเล่นดนตรีสดโดยนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,อาจารย์สัณห์ชัย  หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ดร.พรเทพ  โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเดินชมนิทรรศการ ซึ่งมีนิสิตพูดบรรยายเกี่ยวกับผลงานของตนเองให้กับผู้เข้าชม

 

          โดยนิทรรศการ “ศิลปะแห่งขุนเขา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Asean ICT Learning Center คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการได้ในวันและเวลาดังกล่าว