ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 6 ปี

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 442| Academic,Research|

 

           

           

           

           

           

             วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เนื่องในวาระครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

          สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ท่านอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมสวดมนต์สรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นเดินทางมายังห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา เพื่อทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา