กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" และกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"

ข่าวโดย warintorn.so1| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 684| Academic,Research|

 กิจกรรม สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมเสวนา เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเทคโนโลยีและเสวนากับศิษย์เก่า ให้กับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียติจาก คุณประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์ ตำแหน่ง Learning Software Specialist Manager บริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่โดยเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2016 และ เทคโนโลยี Microsoft office 365 เพื่อการศึกษา

     

ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของคณะฯ 3 ท่าน ได้แก่

 : คุณ อรรถพล จูกัณฑา  สำนักงานบริการลูกค้า  กสท พะเยา (พี่เบิร์ดรหัส 46 46)

 : คุณวรรษวรรณ บุญเจริญ ธนาคาร ออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (พี่กอล์ฟ รหัส 47)

 : คุณกิตติธัช นาวา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา (พี่อั้น รหัส 53)

เป็นแขกรับเชิญ โดยมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์สุพรรณ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นพิธีกรร่วมเสวนาในหัวข้อ เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ทุกคน ได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำในการเรียนจากพี่ ๆ ศิษย์เก่าของคณะ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา