ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 419| Academic,Research|

 

   

   

   

  

  

  

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตจากสาขาวิชาต่างๆภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง SC 3110 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการนำผลงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และผู้ที่สนใจได้รับชม เช่น แว่นเสมือนจริง หุ่นยนต์เดินตามเส้น ภาพ 3 มิติ Hologram และเกมส์คิดคำนวณต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าชมเป็นอย่างมาก