ร่วมพิธีลงนาม SIPA Tech Startup Club

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 458| Academic,Research|

 

           

           

           

           

           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

 

        ด้านกระทรวงไอซีทีได้มอมบหมายให้ SIPA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Tech Startup โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรอบด้านต่อไป