ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 655| Academic,Research|

                                                                                                                                                                                            

    

           

    

 

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 2430กันยายน 2559 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งให้ทราบถึงแนวโน้มและอนาคตของเทคโนโลยีด้านการสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอภิรักษ์ เตริยาภิรมย์ ผู้จัดการอาวุโส      เขตภาคเหนือตอนบน บริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “Acer Cloud Infrastructure, HPC/Big Data Analytics, and Software Defined Storage solutions introduction with the static demo of Acer high-end server, workstation and thin client” โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฯ 

 

          โดยจัดศึกษาดูงานด้าน Data Center Management, Smart Building และ Modern Management Acer International Data Centre เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเอเซอร์ (Acer) เป็นบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สัญชาติไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์มีหลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ มอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในเมืองต่างๆ ของประเทศไต้หวัน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน