ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯเสด็จสู่สวรรคาลัย

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 465| Academic,Research|

 

                                               

     

     

     

     

 

       เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายความอาลัย และน้อมเกล้าฯ เสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้ามหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

           ซึ่งภายในพิธี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไป น้อมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย