งานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2560

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 463| Academic,Research|

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           

   

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์        เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน โดยประธานในพิธีได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานฝ่ายสงฆ์ได้ให้ศีล จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงานของบุคลากรภายในคณะ

 

        จากนั้นช่วงกลางวันได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน และมีการจับสลากแลกของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในคณะ