โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฯ

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 159

    

    

    

    

    

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ,นายวรวิทย์  บูรณะศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และนางสาวจุฬาสินี  พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำกับโครงการ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ร่วมกับการใช้งาน QR code การพัฒนาเว็บไซต์ Phayao I Love U และระบบการตัดสินใจสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งจัดแสดงวีดิทัศน์ของเว็บไซต์ phayaoiloveu.com และมีการแสดงวิธีการทำงานโปรแกรม PhayaoILoveUAR ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ และให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมและเว็บไซต์เพื่อนำข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามไปปรับใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป

โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2560 งานเวียนเทียนกลางน้ำ วันเข้าอาสาฬหบูชา จังหวัดพะเยา ณ ลานกิจกรรม พ่อขุ่นงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา