คว้า 3 รางวัล Startup Thailand League

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 147

    

    

    

    

    

    

    

       นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) โดยมีอาจารย์วัฒนพงศ์  สุทธภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม   และดำเนินการร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

         ซึ่งนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้าเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ จำนวน 3 ทีม ทีมละ 100,000 บาท ดังนี้ ทีม Smart Choice เป็นแอปพลิเคชัน ตรวจข้อสอบปรนัย อัจฉริยะ บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ และยังสามารถนำผลการตรวจข้อสอบไปวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ได้ สมาชิก นายพงษ์วริษฐ์ มณีวรรณ์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 แข่งขันเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ทีมที่ 2 ทีม Room69  เป็นแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน จองห้องพัก  3 ประเภท คือ รายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง โดยบางที่พักจะมีโปรโมชันในการเข้าพัก เช่น ส่วนลด เป็นต้น สมาชิกนายศราวุฒิ ปกคำ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 นายปฐวี บุญส่งศรี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 และทีมที่ 3 ทีม Meeting of Sports เป็นแอปพลิเคชัน ชวนเพื่อนออกกำลังกาย โดยสามารถนัดหมายเพื่อนมาออกกำลังกาย แยกตามประเภทกีฬา และสถานที่ที่ต้องการออกกำลังกายได้ สมาชิก นายกฤษฎา กระดังงา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 นายนเรศ เรือนบัว สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4แข่งขันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคันทรี่ฮิลล์ เชียงใหม่