ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 143

 

    

   

   

   

  

  

  

  

  

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งท่านคณบดีได้แนะนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในคณะให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักในเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกาเรียนการสอนภายในคณะ รวมทั้งทุนการศึกษาต่างๆ สิทธิประโยชน์ที่นิสิตใหม่จะได้รับมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่นิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆในการทำกิจกรรมที่คณะส่งเสริม และให้นิสิตแยกย้ายเข้าห้องตามสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชา ได้พูดคุยกับนิสิตใหม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ในสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

 

          และในช่วงบ่าย มีการจัดเสวนา หัวข้อ “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” โดยศิษย์เก่าคณะ ICT ซึ่งมีคุณณัฐพล  านาเรือ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior Developer บริษัท ลานนาคอม จำกัด ,คุณเจษฏา  ทิวงค์วรกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Android Developer บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด และคุณมงคลวิชญ  เผือกขาว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Engineer บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด จากนั้นมีโครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณืที่ดี” โดยอาจารย์พิศาล  เครือลิต     รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งมีเกมส์และกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและสานสัมพันธ์อันดีให้กับนิสิตแต่ละสาขาวิชาได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น