มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 521| Academic,Research|

 

    

    

    

    

    

    

    

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวก ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2560 เพื่อระดมทุนสมทบโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้จำนวน 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

          และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทางประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทีมสโมสรนิสิตคณะฯ ได้นำเงินที่ได้รับบริจาค จำนวน 5,400 บาท ไปมอบให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองกิจการนิสิต เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว เพื่อนำไปสมทบทุนเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าว และใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 

          ทั้งนี้ทางสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินในครั้งนี้ด้วย