ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2018

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 570| Academic,Research|

                                                                                                                                                                                                           

   

   

   

   

   

   

                มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15มกราคม 2561 นี้ โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผศ.ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่คณะฯและแม่บ้านภายในอาคาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบๆอาคารและลานจอดรถ ก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตรที่จะถึงนี้