ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 587| Academic,Research|

   

    

    

    

    

    

    

 

 

           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมอาจารย์ในคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ นำโดยนายสมนึก  เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตบ้านเชตวัน พร้อมคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กว่า 200 คน เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้สัมผัสกับบรรยากาศและประสงการณ์จริง พร้อมทั้งเป็นการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

       ซึ่งได้พาคณะศึกษาดูงานชมอาคารสถานที่ ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการระบบดิจิทัลและไมโครโพรเซสเซอร์ ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย ห้องสมุด และห้องสำนักงานคณะ ทางคณะครูและนักเรียนได้ให้ความสนใจอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในคณะ