มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES)

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 125

 

   

   

   

 

 

                  เมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม 2561 นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศลากรสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (
UP GAMES ) และ โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต และชมรมกีฬา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ รักใคร่กลมเกลียว ปรองดองในหมู่นิสิต     ทุกชั้นปี อีกทั้งจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด  และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตแต่ละคณะ เป็นการฝึกฝนให้รู้แพ้ รู้ชนะและการให้อภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง โดยมีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ทั้ง 6 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1.ฟุตบอล 11 คน 2.ฟุตซอล 3.บาสเกตบอล 4.วอลเลย์บอล 5.ตะกร้อ และ 6. เปตอง

 

          ภายในการแข่งขัน นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 11 คน และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตะกร้อชาย ทางคณะฯขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯในครั้งนี้ด้วย