ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณะ ICT

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 576| Academic,Research|

     

     

     

     

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

 

   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ช่วงเช้า ณ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้บริหารภายในคณะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นบุคลากรทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารตามประเพณีไทย เพื่อแสดงความเคารพและขอพรผู้ใหญ่ที่นับถือ โดยมีผู้แทนบุคลากรและนิสิต กล่าวคำขอขมาและขอพรคณะผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อชีวิต จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมเพรียงกัน

           ช่วงบ่าย อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมบุคลากรภายในคณะ ร่วมกิจกรรมสืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2561อาคารสงวนเสริมศรี บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น เนื่องจากมีบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีส่งเคราะห์ และพิธีสู่ข้าวเอาขวัญ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา