ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 474| Academic,Research|

 

    

    

    

    

   

   

   

   

        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านกิจการนิสิต รวมไปถึงแนะนำสถานที่และอาคารเรียน

      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลคณะฯเบื้องต้น จากนั้นเปิดโอกาสให้ทางผู้ปกครองนิสิตใหม่ได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ เพื่อเข้าใจข้อมูลตรงกัน